Skupina Anonymních lidí s problémy

   Jedná se o skupinu lidí, které spojuje nějaký konkrétní problém. Postupně se budeme s těmito lidmi anonymně setkávat buď na konkrétním místě nebo přes skype a za pomocí metody EFT odstraňovat aspekty jejich problémů. Schůzky si naplánujeme přes mail, nebo přes skype.

   Jedná se o velmi omezenou skupinu lidí, kteří se budou ve skupině zbavovat svých problémů. Protože je to ANONYMNÍ skupina, bude zde nutné dodržet několik pravidel, včetně pravidla o mlčenlivosti.

Odhaduji, že minimální počet sezení - pro odstranění daného problému je 5-10, ale může se stát, že se někdo svého problému zbaví už po jednom dvouhodinovém sezení skupiny.

Plánuji založit tyto skupiny:

- skupina závislých na počítačích, tv, hracích automatech, na mobilech

- skupina lidí, kteří prodělali trauma

- na přání je možnost založit individuální skupinu (min. 5 osob)

- skupina lidí, kteří se setkali, nebo prodělali rakovinu 

- skupina lidí závislých na čokoládě, brambůrkách, sladkostech

- skupina lidí, kteří chtějí zhubnout

- skupina lidí, kteří se chtějí zbavit závislosti na alkoholu, na cigaretách

   ( ...  ,- Kč za hodinové sezení )

- skupina věnovaná problémovým dětem od 12-18let - poze s písemným souhlasem rodičů

   ( ...   ,- Kč za hodinové sezení)

Ten, kdo nebude mít včas uhrazenu platbu za sezení, nebude do skupiny zapojen.

Pravidla pro skupinu SAP

  1. Jdu do skupiny dobrovolně a chci se sám/sama zbavit svého problému
  2. Zavazuji se dodržet mlčenlivost o problémech ostatních lidí ve skupině
  3. Zavazuji se, že udělám maximum pro odstranění svého problému
  4. Čestně prohlašuji, že jsem oprávněn/a jednat sama za sebe
  5. Souhlasím s tím, že se ve skupině navzájem budeme podporovat
  6. Souhlasím s tím, že na odstranění problému budu spolupracovat
  7. Souhlasím s tím, že nikdy neprozradím identitu a osobní údaje lidí ve skupině
  8. Souhlasím s tím, že nikoho ve skupině nebudu k ničemu nutit