Co je to EFT v kostce

EFT je jednoduchá metoda, kterou založil Roger Callagen. Jedná se o jemné poklepávání na body našeho těla.

Je to metooda velmi podobná akupunktuře, ale nevyužívá jehel, ani nožů a ani reflexních masáží. Gary Craig zjistil, že meridiánové dráhy jsou propojené a je důležité, aychom se na ně napojili a opravili poruchy těchto meridiánových drah, které způsobují problémy v našem životě.

S čím EFT pomáhá

V z t a h y :

- zlepšení, nebo celkové uzdravení vztahů mezi přáteli, v rodině, na pracovišti

S t r a ch y :

- fóbie a strachy, noční můry, děsivé vzpomínky, traumata, špatné zážitky, strach ze zkoušek ....

Z d r a v í :

- bolesti nevysvětlitelného původu, opakující se bolesti, neplodnost, nízké sebevědomí

K a r i é r a ,  ú s p ě ch :

- potíže v zaměstnání, strach podnikat, strach že selžete, strach z peněz,

- strach, že Vám budou závidět, nedaří se Vám dodržovat rodinný rozpočet

Příběhy EFT

EFT manuál ke stažení

EFT manuál naleznete ke ztažení zdarma na stránkách WWW.eft.cz